menu_button

Voor al degenen die (ver)oordelen

en voorop staan om HUN mening te geven.
Lees dit maar even dan denkt u, hopelijk, wel een paar keer na voordat u ‘meeloopt’ met anderen hun mening/oordeel.

Ikzelf ken diverse mensen die ongewild in een situatie terecht zijn gekomen die schrijnend is.

Lees onderstaande werkelijke verhaal maar van een persoon die ik ken(de):
Een man geeft zijn goed betaalde baan op om voor zijn zieke ouders te gaan zorgen.
Hij geeft zijn eigen woning, en inboedel, op en verhuisd naar zijn ouderlijk huis.
Na verloop van tijd sterven beide ouders binnen enkele weken na elkaar.
Juridisch gezien is het NIET ZIJN HUIS en hij word eruit gezet.

Hij leeft nu op straat én omdat hij geen vast verblijfsadres heeft krijgt hij geen uitkering.
De man is maatschappelijk, emotioneel, psychisch en lichamelijk een wrak geworden omdat… hij uit de goedheid van zijn hart ZIJN LEVEN op z’n kop heeft gezet.

Het enige wat mensen zien is het WRAK en niet de omstandigheden die ertoe geleid hebben. DUS, DENK GOED NA VOORDAT U IEMAND (VER)OORDEELD.

Met lieve groet,

Johan Laforce

DISCLAIMER

Copyright ©innerTeacher